ANBI

Drentsche Aa, het sparen waard

Gebied van grote waarde

Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.

Aanvullende bron

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft een belangrijke symboolwaarde. Het geeft betrokkenheid bij het Drentsche Aa-gebied vorm en versterkt daarmee het draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied. Het onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen.